Poederspuiten

Autogeen Poederspuiten

In een acetyleen/zuurstof vlam met een temperatuurbereik van 3.000-3.200°C wordt het materiaal wat zich in poedervorm bevindt d.m.v. een transportgas nauwkeurig gedoseerd, gesmolten en verstoven naar het werkstuk.

Met dit proces kunnen een groot aantal metalen, legeringen en metaalverbindingen onder controleerbare omstandigheden verspoten worden.

Autogeen poederspuiten met insmelten

Na het aanbrengen van de deklaag heeft een bepaalde groep poeders, de zogenoemde insmeltlegeringen, een additionele warmtebehandeling nodig n.l. het insmelten of fusen. Het insmelten gebeurt bij een temperatuur van circa 1.060°C. In dit hoge temeratuurgebied, dat zowel het basismateriaal alsook het spuitmateriaal ondergaan, treedt diffusie op tussen coating en basismateriaal. Het resultaat is een metallurgische verbinding die homogeen van structuur is.

Het voordeel van deze lagen is, dat ze bestand zijn tegen lijn-, punt- of stootbelasting.

Toepasbare materialen (DIN EN ISO 14920)

  • Aluminium legeringen
  • Nickel
  • Chroom legeringen
  • Chroomboriumcarbide/ni of co Hrc 20 - 62
  • Chroomboriumcarbide/wolfframcarbide Hrc 67 – 70

Werkingsprincipe

Impressie