Plasmaspuiten

Plasma Spuiten

Plasma is een wetenschappelijke naam die aan een toestand van verhoogde energie van een gas wordt gegeven. In de reeks van aggregatietoestanden, zoals vast, vloeibaar en gasvormig, vormt het de zgn. vierde toestand.

Bij het plasmaspuiten wordt tussen een kathode en een watergekoelde anode een boogontlading opgewekt. Door de hoge temperatuur in de vlamboog wordt het toegevoerde inerte gas geïoniseerd en vormt zich tot een plasma.
De temperatuur in de plasma (tot 20.000°C) kan gekozen worden door het hanteren van specifieke procesparameters.

Het spuitmateriaal wordt in poedervorm in de plasma gebracht waarna het smelt en met grote snelheid op het werkstuk wordt gespoten. De hoge warmteinhoud en geleidbaarheid van de plasmavlam en de zeer hoge transportsnelheid van de gesmolten deeltjes geven optimale condities ten aanzien van sterkte, hechting, homogeniteit en zuiverheid van de gespoten laag.

Toepasbare materialen (NEN-EN 1274)

  • Aluminiumoxide
  • Chroomoxide
  • Zircoononxide
  • Titaandioxide
  • Cermets
  • Nikkel/chroomlegering

Werkingsprincipe

Impressie