Technieken

Techniek

Thermisch spuiten is een verzamelnaam van processen waarbij een metaal, een metaallegering of metaalverbinding in draad- of poedervorm d.m.v. een warmtebron plastisch wordt gemaakt en met veel kinetische energie op het werkstuk wordt aangebracht.

Hiermee kan een deklaag verkregen worden met sterk verbeterende eigenschappen voor de functie van het machinedeel. De selectie van de toe te passen deklaag kan min of meer onafhankelijk van het onderliggend materiaal worden bepaald zodat de meest optimale eigenschappen aan het onderdeel kunnen worden toegevoegd.

De volgende spuitprocessen worden onderscheiden:

  • Autogeen spuiten, hierbij is de thermische energie afkomstig van een verbrandingsproces (gas/zuurstof)
  • Elektrisch spuiten, als de energie afkomstig is van een elektrische boog
  • Plasma spuiten, wanneer de energie afkomstig is van ionisatie van hoogzuivere gasmengsels
  • HVOF spuiten, hierbij is de thermische energie afkomstig van een verbrandingsproces (gas/zuurstof) wat onder een zeer grote druk plaatsvindt

Thermisch spuiten is een zgn. koud proces en kan op vrijwel iedere ondergrond aangebracht worden. Het basismateriaal wordt ongeacht de warmt-bron niet warmer dan 100°C, zodat er geen structuur en/of vormverandering optreedt. De aangebrachte deklaag heeft een lamellaire structuur welke mechanisch met het substraat verbonden is. Een uitzondering hierop vormt de groep insmeltlegeringen die een additionele nabehandeling krijgen waarbij de coating op een temperatuur van 1.060°C homogeen van structuur wordt en atomair verbonden is met het substraat.